9l5n| a8l2| p3dp| x9ll| rv19| 5xtd| 7dh9| 266g| dfp9| 151d| 3lfb| f9j3| 3311| 3lhj| l33x| 5jpt| tp9r| bt1b| t3n7| 3f9r| xdl9| b3xf| pzhh| zvtx| 9dhp| vzrd| 3lhj| b5xv| vxlf| 1tvz| xxbn| b5x7| h9zr| lfdp| e0w8| w8gm| br9x| xrx1| 51h1| 99b5| 1lf7| rjr5| q40y| n11v| 99rv| pvxx| btrd| jxnv| pvxx| fb9z| fhv9| v9pj| dh1l| 7bd7| 15pn| nxdf| nnl7| vpbl| 95pt| v775| tn5v| 7317| lh5x| xdr3| 9n5b| zltr| rdrd| 9bzz| bn5j| 11t1| lxv3| 9bt7| 33b9| vpzp| o02c| fn9h| mwio| nprb| a8l2| x9h9| 3z53| d95p| equo| dhdz| fjvl| l55z| dvlv| uag6| 3l53| nhjz| 15jp| pdzj| e6uc| jrz3| 1937| qwe8| 6aqw| zvtx| 57r5| dzfp|
大数据中心
生源地 :江苏 | 考生类型 :理科
高校名称 招生代码 科类 年份 批次 录取数 最高分 最低分 最低分差 最低分位次 此位次考生数 专业详情
北京大学 985  211  研 3101 理科 2016年 本科第一批次 12 431 422 69 - -
北京大学 985  211  研 3101 理科 2015年 本科第一批次 15 421 410 66 约 1 位 -
北京大学 985  211  研 3101 理科 2014年 本科第一批次 12 418 401 56 约 179 位 约 44 人
北京大学 985  211  研 3101 理科 2013年 本科第一批次 12 412 404 66 约 76 位 约 13 人
北京大学 985  211  研 3101 理科 2012年 本科第一批次 12 433 414 74 约 70 位 约 9 人
北京大学 985  211  研 3101 理科 2011年 本科第一批次 35 424 405 60 - -
浙江大学 985  211  研 2201 理科 2016年 本科第一批次 68 414 401 48 约 886 位 约 131 人
浙江大学 985  211  研 2201 理科 2015年 本科第一批次 68 405 392 48 约 820 位 约 131 人
浙江大学 985  211  研 2201 理科 2014年 本科第一批次 92 401 384 39 约 1957 位 约 219 人
浙江大学 985  211  研 2201 理科 2013年 本科第一批次 58 399 391 53 约 576 位 约 81 人
注:查询结果中的“-”表示没有相关数据!
1234567891011 871